Atlas minerálů - sekaninait

silikáty – cyklosilikáty – skupina cordieritu

<
>

foto minerálu

Foto 1: Tmavě modrošedý agregát sekaninaitu s dobře zřetelnou odlučností podle {001}, šířka záběru 5 cm. Lokalita Dolní Bory, sbírky ÚGV č. 10925.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz