Atlas minerálů - sekaninait

silikáty – cyklosilikáty – skupina cordieritu

<
>

foto minerálu

Foto 2: Tmavě fialový, dokonale odlučný agregát sekaninaitu, šířka záběru 6 cm. Lokalita Dolní Bory, sbírky ÚGV č. 10088.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz