Atlas minerálů - beryl

silikáty – cyklosilikáty – skupina berylu

<
>

foto minerálu

Foto 106: Volný sloupečkovitý krystal světle zeleného berylu. Lokalita Iwaki Ishikawa, Japonsko, sbírky ÚGV č. 1858.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz