Atlas minerálů - beryl

silikáty – cyklosilikáty – skupina berylu

<
>

foto minerálu

Foto 107: Zelenošedý sloupcovitý krystal berylu. Lokalita Bodenmeis, Německo, sbírky ÚGV č. 7087.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz