Atlas minerálů - beryl

silikáty – cyklosilikáty – skupina berylu

<
>

foto minerálu

Foto 105: Tmavě zelený sloupcovitý krystal berylu – smaragdu zarostlý ve svoru, délka 1 cm. Lokalita Habachtal, Rakousko, sbírky ÚGV č. 287.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz