Atlas minerálů - beryl

silikáty – cyklosilikáty – skupina berylu

<
>

foto minerálu

Foto 104: Světle zelený, sloupcovitý krystal berylu, délka 3,5 cm. Lokalita Sibiř, sbírky ÚGV č. 7087.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz