Atlas minerálů - beryl

silikáty – cyklosilikáty – skupina berylu

<
>

foto minerálu

Foto 103: Světle zelený, podélně rýhovaný sloupcovitý krystal berylu, příčně rozpraskaný, délka 3 cm. Lokalita Šerlovaja Gora, Sibiř, sbírky ÚGV č. 1422.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz