Atlas minerálů - beryl

silikáty – cyklosilikáty – skupina berylu

<
>

foto minerálu

Foto 102: Zelený, nedokonale omezený sloupcovitý krystal berylu, délka 3 cm. Lokalita Takovaja, Ural, sbírky ÚGV č. 3051.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz