Atlas minerálů - beryl

silikáty – cyklosilikáty – skupina berylu

<
>

foto minerálu

Foto 101: Sytě zelené, nedokonale omezené, sloupečkovité krystaly berylu, délka až 3 cm. Lokalita Takovoja, Ural, sbírky ÚGV č. 2590.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz