Atlas minerálů - beryl

silikáty – cyklosilikáty – skupina berylu

<
>

foto minerálu

Foto 7: Světle nažloutle bílý hexagonální sloupeček berylu zarostlý do křemene, délka 1 cm. Lokalita Branná, sbírky ÚGV č. 7075.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz