Atlas minerálů - beryl

silikáty – cyklosilikáty – skupina berylu

<
>

foto minerálu

Foto 6: Krátce sloupcovitý, světle zelený krystal berylu s převládajícími plochami hexagonálního prizmatu a bazálního pinakoidu. Lokalita Hrochův Týn, sbírky ÚGV č. 7067.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz