Atlas minerálů - beryl

silikáty – cyklosilikáty – skupina berylu

<
>

foto minerálu

Foto 5: Bílý, sloupečkovitý agregát berylu, délka sloupečků až 1 cm. Lokalita Horní Slavkov, sbírky ÚGV č. 958.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz