Atlas minerálů - beryl

silikáty – cyklosilikáty – skupina berylu

<
>

foto minerálu

Foto 4: Světle žlutozelený krystal berylu omezený plochami bazálního pinakoidu a hexagonálního prizmatu, délka 2 cm. Lokalita Střelecký důl, Maršíkov, sbírky ÚGV č. 903.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz