Atlas minerálů - beryl

silikáty – cyklosilikáty – skupina berylu

<
>

foto minerálu

Foto 3: Světle zelený sloupečkovitý krystal berylu omezený plochami hexagonálního prizmatu zarostlý v „cukrovitém“ albitu, délka 1,3 cm. Lokalita Střelecký důl, Maršíkov, sbírky ÚGV č. 903.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz