Atlas minerálů - beryl

silikáty – cyklosilikáty – skupina berylu

<
>

foto minerálu

Foto 2: Světlounce zelenobílé sloupečkovité krystaly berylu zarostlé ve štěpném agregátu živce, délka sloupečků 2–3 cm. Lokalita Písek, sbírky ÚGV č. 7070.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz