Atlas minerálů - beryl

silikáty – cyklosilikáty – skupina berylu

<
>

foto minerálu

Foto 1: Světle šedý až poloprůhledný sloupcovitý krystal berylu zarostlý v černém turmalínu. Lokalita Písek, sbírky ÚGV č. 7069.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz