Atlas minerálů - thomsonit

silikáty – tektosilikáty – skupina zeolitů

<
>

foto minerálu

Foto 101: Bílý stébelnatý agregát thomsonitu. Lokalita Fassa, Itálie, sbírky ÚGV č. 8328.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz