Atlas minerálů - thomsonit

silikáty – tektosilikáty – skupina zeolitů

<
>

foto minerálu

Foto 1: Drúza čirých tabulkovitých krystalů thomsonitu, šířka záběru 4 cm. Lokalita Kadaň, sbírky ÚGV č. 7281.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz