Atlas minerálů - thomsonit

silikáty – tektosilikáty – skupina zeolitů

<
>

foto minerálu

Foto 102: Bílý kulovitý agregát thomsonitu, šířka záběru 4,5 cm. Lokalita Fär-Öery, sbírky ÚGV č. 9630.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz