Atlas minerálů - baryt

sulfáty – bezvodé sulfáty – skupina barytu

<
>

foto minerálu

Foto 17: Světle růžový, dokonale štěpný agregát barytu spolu s dokonale klencově štěpným kalcitem. Lokalita Dřínová u Tišnova, sbírky ÚGV č. 2726.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz