Atlas minerálů - baryt

sulfáty – bezvodé sulfáty – skupina barytu

<
>

foto minerálu

Foto 16: Hrubě zrnitý agregát bílého barytu tvořící žílu v bazické metamorfované hornině. Lokalita Zámčisko u Koutů nad Desnou.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz