Atlas minerálů - baryt

sulfáty – bezvodé sulfáty – skupina barytu

<
>

foto minerálu

Foto 15: Hrubě zrnitý agregát světle růžového barytu s dokonalou štěpností. Lokalita Štěpánovice u Tišnova.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz