Atlas minerálů - baryt

sulfáty – bezvodé sulfáty – skupina barytu

<
>

foto minerálu

Foto 14: Drobné tabulkovité medově žluté krystaly barytu na puklině kvarcitu. Lokalita Jeníkov u Duchcova.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz