Atlas minerálů - baryt

sulfáty – bezvodé sulfáty – skupina barytu

<
>

foto minerálu

Foto 101: Medově žluté, krátce sloupcovité krystaly barytu s rombickou symetrií, velikost krystalů 1 cm. Lokalita Rožňava, Slovensko, sbírky ÚGV č. 228.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz