Atlas minerálů - baryt

sulfáty – bezvodé sulfáty – skupina barytu

<
>

foto minerálu

Foto 102: Bílý, hrubě zrnitý, dokonale štěpný agregát barytu. Lokalita Poráč, Slovensko, sbírky ÚGV č. 2639.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz