Atlas minerálů - baryt

sulfáty – bezvodé sulfáty – skupina barytu

<
>

foto minerálu

Foto 103: Sloupcovité narůžovělé poloprůhledné krystaly barytu, velikost 1,5 cm. Lokalita Rožňava, Slovensko, sbírky ÚGV č. 7596.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz