Atlas minerálů - baryt

sulfáty – bezvodé sulfáty – skupina barytu

<
>

foto minerálu

Foto 104: Bílý, dokonale štěpný agregát barytu se zarostlými zrny světle hnědého sideritu. Lokalita Rudňany, Slovensko, sbírky ÚGV č. 10075.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz