Atlas minerálů - baryt

sulfáty – bezvodé sulfáty – skupina barytu

<
>

foto minerálu

Foto 114: Poloprůhledné tabulkovité krystaly barytu s červeným povlakem hematitu, velikost 1,5 cm. Lokalita Frissington, sbírky ÚGV č. 8015.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz