Atlas minerálů - baryt

sulfáty – bezvodé sulfáty – skupina barytu

<
>

foto minerálu

Foto 113: Čirý tabulkovitý krystal barytu spolu se světle hnědým sideritem. Lokalita Baia Sprie, Rumunsko, sbírky ÚGV č. 5375.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz