Atlas minerálů - baryt

sulfáty – bezvodé sulfáty – skupina barytu

<
>

foto minerálu

Foto 112: Tabulkovitý, nafialovělý, průhledný krystal barytu s vlákny antimonitu, velikost 3 cm. Lokalita Baia Sprie, Rumunsko, sbírky ÚGV č. 10823.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz