Atlas minerálů - baryt

sulfáty – bezvodé sulfáty – skupina barytu

<
>

foto minerálu

Foto 111: Poloprůhledný, tlustě tabulkovitý krystal barytu a velikosti 5 cm, jehlicovité krystaly antimonitu. Lokalita Baia Sprie, Rumunsko, sbírky ÚGV č. 8197.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz