Atlas minerálů - baryt

sulfáty – bezvodé sulfáty – skupina barytu

<
>

foto minerálu

Foto 110: Drúza světle šedých tence tabulkovitých krystalů barytu, velikost 1 cm. Lokalita Baia Sprie, Rumunsko, sbírky ÚGV č. 5677.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz