Atlas minerálů - baryt

sulfáty – bezvodé sulfáty – skupina barytu

<
>

foto minerálu

Foto 115: Medově žlutý krystal barytu s dokonalou štěpností narůstající na krystaly dolomitu. Lokalita Delnielington, sbírky ÚGV č. 8439.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz