Atlas minerálů - baryt

sulfáty – bezvodé sulfáty – skupina barytu

<
>

foto minerálu

Foto 107: Oranžově žluté, nedokonale omezené, tabulkovité krystaly barytu, velikost 1,5 cm. Lokalita Baia Sprie, Rumunsko, sbírky ÚGV č. 5664.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz