Atlas minerálů - baryt

sulfáty – bezvodé sulfáty – skupina barytu

<
>

foto minerálu

Foto 108: Světle šedé tabulkovité krystaly barytu s plochami {100} a {011}, velikost 1,5 cm. Lokalita Baia Sprie, Rumunsko, sbírky ÚGV č. 5669.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz