Atlas minerálů - baryt

sulfáty – bezvodé sulfáty – skupina barytu

<
>

foto minerálu

Foto 106: Poloprůhledné tabulkovité krystaly barytu s převládajícím pinakoidem {100} a prizmatem{011}, velikost 1,5 cm. Lokalita Baia Sprie, Rumunsko, sbírky ÚGV č. 2492.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz