Atlas minerálů - baryt

sulfáty – bezvodé sulfáty – skupina barytu

<
>

foto minerálu

Foto 3: Světle růžové, na povrchu šedé, nedokonale vyvinuté krystaly barytu. Lokalita Stříbro, sbírky ÚGV č. 7545.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz