Atlas minerálů - baryt

sulfáty – bezvodé sulfáty – skupina barytu

<
>

foto minerálu

Foto 2: Drúza bílých tabulkovitých krystalů barytu, velikost až 2 cm. Lokalita Stříbro, sbírky ÚGV č. 483.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz