Atlas minerálů - baryt

sulfáty – bezvodé sulfáty – skupina barytu

<
>

foto minerálu

Foto 1: Světle šedorůžové tabulkovité krystaly barytu s převládajícím pinakoidem {100}, velikost krystalů 1 cm. Lokalita Stříbro, sbírky ÚGV č. 266.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz