Atlas minerálů - baryt

sulfáty – bezvodé sulfáty – skupina barytu

<
>

foto minerálu

Foto 4: Čirý sloupcovitý krystal barytu, velikost 1 cm. Lokalita Příbram, sbírky ÚGV č. 780.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz