Atlas minerálů - cerusit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina aragonitu

<
>

foto minerálu

Foto 8: Bílé jehlicovité krystaly cerusitu, délka do 4 mm. Lokalita Zlaté Hory, sbírky ÚGV č. 9713.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz