Atlas minerálů - cerusit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina aragonitu

<
>

foto minerálu

Foto 9: Rombické tabulkovité krystaly cerusitu, velikost 7 mm. Lokalita Nová Ves u Rýmařova, sbírky ÚGV č. 10805.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz