Atlas minerálů - cerusit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina aragonitu

<
>

foto minerálu

Foto 7: Rombický krystal cerusitu tabulkovitého habitu narostlý na wurtzitu, krystal 0,5 cm. Lokalita Příbram, sbírky ÚGV č. 8229.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz