Atlas minerálů - cerusit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina aragonitu

<
>

foto minerálu

Foto 6: Rombické, nedokonale vyvinuté krystaly cerusitu s povlaky goethitu, velikost krystalů do 6 mm. Lokalita Příbram, sbírky ÚGV č. 5489.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz