Atlas minerálů - cerusit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina aragonitu

<
>

foto minerálu

Foto 3: Trojčatný srůst tabulkovitých krystalů cerusitu, velikost 7 mm. Lokalita Příbram, sbírky ÚGV č. 1644.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz