Atlas minerálů - cerusit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina aragonitu

<
>

foto minerálu

Foto 2: Krystaly světle hnědého cerusitu zakončené plochami rombické dipyramidy, velikost krystalu 8 mm. Lokalita Stříbro, sbírky ÚGV č. 5496.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz