Atlas minerálů - cerusit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina aragonitu

<
>

foto minerálu

Foto 1: Nedokonale vyvinuté krystaly světle okrového cerusitu s křemenem a galenitem, velikost krystalů do 0,5 cm. Lokalita Stříbro, sbírky ÚGV č. 332.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz