Atlas minerálů - cerusit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina aragonitu

<
>

foto minerálu

Foto 4: Slabě narůžovělé, dipyramidálně ukončené krystaly cerusitu, velikost 0,5 cm. Lokalita Příbram, sbírky ÚGV č. 5487.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz