Atlas minerálů - azurit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina azuritu

<
>

foto minerálu

Foto 101: Polokulovité agregáty azuritu tvořené velmi jemnými jehlicovitými krystaly, charakteristická je modrá barva, velikost agregátů do 5 mm. Lokalita Moldava, Banát (Rumunsko), sbírky ÚGV č. 386.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz