Atlas minerálů - azurit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina azuritu

<
>

foto minerálu

Foto 102: Povlaky modrého malachitu na puklině horniny. Lokalita Piesky, Slovensko, sbírky ÚGV č. 10023.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz